paper-foil

Paper + Foil

medixpro
Description

Medical couch roll paper-foil

sizer

Medical Couch rolls are made of three-layer impermeable laminate. Large selection of sizes allows to wide use in surgeries, surgical, diagnostic, physiotherapy as well as in cosmetics.

Properties:

Impermeability

Layers

Weight g/m2

Marked perforation

 

Available sizes:
Material lenght:                     Material structure:
Available perforation:

 

Available colors:

* - available only in size 50 i 60 cm

W razie wystąpienia każdego poważnego incydentu związanego z wyrobem, należy niezwłocznie poinformować producenta o tym zdarzeniu pisemnie na adres: Weber & Weber Sp. z o.o., Puńców, ul. Cieszyńska 229, 43-400 Cieszyn, Polska; elektronicznie na adres e-mail: info.pl@webermed.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 33 852 91 00 oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miał miejsce incydent.